Dummy werpen hond blijft zitten

Dummy werpen hond blijft zitten

Het doel

Dit is een hele fijne oefening om je hond te leren zich te beheersen wanneer een dummy wordt gegooid. Dit wordt ook wel steadiness genoemd.
Vooral wanneer jouw hond heel erg graag achter een dummy aan wil rennen, is dit een prachtige oefening die je prima in kleine stapjes kunt opbouwen.

Resultaat:

  • steadiness of te wel zelfbeheersing verstevigen

Dummy (laten) werpen – hond blijft zitten

De uitleg

Stap 1
Je vraag je hond zit en je geeft hem de aanvulling blijf of wacht. Nog mooier is om je hond voet of naast te vragen als hij dat al heeft geleerd (zie les 3).

In les 3 hebben we ook het dubbele lijnenspel geoefend. Pak desnoods die les er nog even bij. De tactiek die we bij dit spel toepassen, passen we hier ook toe: je voert je hond eerst met 2 voertjes uit je hand die voor z’n neus zit. Hiermee leg je de focus van de hond al op je hand. Dan terwijl een dummy wordt gegooid (door een helper) geef je hem net ervoor een voertje(s) uit je hand waar je hond de focus op heeft.
Als de dummy op de grond ligt en je hond zit nog steeds, markeer (YES!) en beloon dit.

Herhaal dit een keer of 3 en ga dan naar de volgende stap als je hond dit beheerst.

Stap 2
Je hond kan de vorige stap goed uitvoeren.

In de onderstaande video zie je dat ik Doeko eerst laat focussen op m’n hand met voertjes (je ziet zijn twijfel om in te springen als ik de dummy wil gooien dus ik anticipeer hierop) en daarna gooi ik de dummy (als tussenstap kun je opnieuw een helper vragen om de dummy te gooien). Als de hond netjes blijft zitten, markeer (YES!) ik dit en beloon.

Wat ook van belang is als je zelf de dummy werpt: gooi de dummy niet meteen zo ver en blijf op je hond letten en niet op de dummy!

Herhaal dit ook een keer of 3 en ga dan naar de volgende stap als je hond dit beheerst.

Stap 3
Bij deze laatste stap blijf je rechtop staan en je gooit je dummy (of laat een helper dat doen) weg. Wacht even en markeer (YES!) en beloon voor netjes blijven zitten.

Herhaal ook deze stap een keer of 3.

.