Aanleren clicker e/o clicker- of beloningswoord

Aanleren clicker e/o clicker- of beloningswoord

Het doel van een clicker e/o clicker- of beloningswoord

Voor het aanleren of markeren van gewenst gedrag zijn er verschillende benamingen en technieken.
In deze (online) cursus ga ik uit van:
1. een beloningswoord of clickerwoord (benaming) of
2. een clicker (een techniek)

Wanneer ik vertel of schrijf over een clicker, clickerwoord of beloningswoord dan duidt dit allemaal op het markeren van gewenst gedrag.

Bij het gebruiken van een clicker kunnen sommige (jonge) honden de click die volgt te hard vinden en ervan schrikken. Bij deze honden kun je bij de clicker onder je trui of jas af laten gaan. Het geluid is dan niet zo hard meer.

Een markeringswoord zoals een clicker- of beloningswoord of een clickertechniek zoals een clicker wordt gebruikt om gewenst gedrag aan te leren. Gedrag wordt heel snel afgewisseld met nieuw ander gedrag. Dus je dient heel snel te zijn met je hond te vertellen (= te markeren) dat het gedrag wat je ziet het gewenste gedrag is. Om dit gewenste gedrag te markeren kun je dus gebruik maken van een clicker- of beloningswoord of de clicker. Zo leer je de hond welk gedrag jij graag ziet. Hoe bijvoorbeeld?
Je maakt dit aan hem duidelijk door enthousiast je clicker-/beloningswoord te zeggen of te clicken precies op het moment dat de hond het door jou gewenste gedrag vertoont. Ook wel dat je het gedrag ‘markeert’.

De clicker of het clicker- of beloningswoord heeft in beginsel geen enkele betekenis voor je hond.

Echter, om die betekenis wel te krijgen ga je de clicker of het clicker- of beloningswoord koppelen aan iets lekkers of leuks. Je clicker of het clicker- of beloningswoord wordt dan een voorspeller van iets lekkers of leuks. Je hond zal door goed gebruik te maken van je clicker of het clicker- of beloningswoord snel begrijpen wat de bedoeling is (en wat het hem oplevert: een lekker voertje! of een leuk spelletje!) en het gewenste gedrag vaker gaan herhalen.

Aanleren clicker

Aanleren clicker-/beloningswoord

De uitleg

Van nu af aan schrijf ik clickerwoord, maar lees dit alsjeblieft ook als beloningswoord of clicker.

Wat zijn goede clickerwoorden: in ieder geval woorden die je stimulerend kunt uitspreken, zoals de (korte)woordjes:
Yes, oké of prima, of zelfs joepie en super. Aangezien je altijd na het gebruik van je clickerwoord een voertje moet geven, kun je het beste een woord gebruiken die je niet vaak gebruikt in het dagelijkse leven. Veelal wordt dan ook het woord YES! of YEP! gebruikt.

Stap 1

Houd je hand met 10-15 voertjes op navelhoogte. Zeg je clickerwoord en geef direct hierop volgend een voertje. Herhaal dit 10 tot 15x met een tussenpauze van ongeveer 10 seconden.
Denk bij het uitvoeren van deze oefening er vooral aan, dat je helemaal niks anders tegen je hond zegt dan alleen het clickerwoord (of helemaal niks zeggen bij het gebruik van de clicker!).
Oefen dit aanleren van de clicker in een veilige omgeving. Bijvoorbeeld in de huiskamer.

Stap 2

Heb je de oefening eerst gedaan in de huiskamer, ga dan de volgende oefendag eerst weer beginnen in de huiskamer, met bijvoorbeeld 5 voertjes (zoals verder beschreven bij stap 4) en pak dan nogmaals 10 kleine voertjes in je hand en doe dezelfde oefening als bij stap 4, maar nu buiten in de tuin. Honden leren context gevoelig. Dat wil zeggen dat je ze moet leren, dat een clickerwoord + voertje in de huiskamer ook geldt voor de tuin of op het balkon.

Stap 3

Wanneer de tuin ook voor je hond betekent: na het clickerwoord volgt ook hier een voertje, dan ga je de volgende oefendag eerst beginnen in de tuin, met bijvoorbeeld 5 voertjes (zoals verder beschreven bij stap 4) en pak dan nogmaals 10 kleine voertjes in je hand en doe dezelfde oefening als bij stap 4, maar nu op een parkeerplaats.

Stap 4

Wanneer de parkeerplaats ook voor je hond betekent: na het clickerwoord volgt ook hier een voertje, ga dan de volgende dag eerst beginnen op de parkeerplaats, met bijvoorbeeld 5 voertjes (zoals verder beschreven bij stap 4) en pak dan nogmaals 10 kleine voertjes in je hand en doe dezelfde oefening als bij stap 4, maar nu op een plek waar meer prikkels (= verkeer, andere honden ed.) zijn voor de hond.

Wanneer je nu op allerlei plaatsen zoals ik hiervoor heb beschreven, je hond hebt uitgelegd, dat na het clickerwoord waar op de wereld ook er ALTIJD een voertje volgt (ook al let de hond niet op jou), ben je klaar om met de eerste les te gaan beginnen.